Въведение в спешната контрацепция

Определение

Спешната контрацепция се определя като използването на лекарствено средство или устройство след полов контакт без предпазни средства, за да се предотврати нежелана бременност.1

Това е решение за контрацепция „след секс“ или „за допълнително подсигуряване“.

Известна е още и като „хапче за следващата сутрин“ или „хапче за следващия ден“.

Кога се използва спешна контрацепция?

При спешната контрацепция бременността може да бъде предотвратена най-успешно, ако се приложи скоро след полов контакт без предпазни средства. С нея се осигурява важно допълнително подсигуряване в случай на полов контакт без предпазни средства или неуспешна контрацепция (например забравени хапчета, скъсан презерватив), както и след изнасилване или принудителен секс.2

Как жените могат да обяснят нуждата си от спешна контрацепция

  • Скъсан или изхлузен презерватив
  • Пропуснат е прием на хапче, забравено е да се постави контрацептивен пръстен или пластир
  • Разместена диафрагма или капачка
  • Неуспешно прилагане на метода на прекъснатия половия акт
  • Не е използвана контрацепция
  • Били са принудени да имат полов контакт без предпазни средства

Преглед на историята на спешната контрацепция

Идеята за спешна контрацепция не е нова. Изследванията върху контрацепцията след полово сношение започват през 20-те години на миналия век.

Graphs Pharma BG9

 

Препратки
1. Consensus statement on emergency contraception [Консенсусна декларация относно спешната контрацепция]. Contraception 1995 [Контрацепция 2005 г.]; 52: 211-3.
2. Световна здравна организация. (Съвместно с Международния консорциум за спешна контрацепция, Международната федерация по акушерство и гинекология, Международната федерация за планирано родителство, Департамента по репродуктивно здраве и научни изследвания). Информационна справка относно безопасността на хапчетата за спешна контрацепция, съдържащи само левоноргестрел. На разположение на: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Осъществен достъп през 2013 г.
3. Ellertson C. Fam Plann Perspect 1996; 28(2): 44-8.
4. Haspels AA and Andriesse R. Europ J Obstet Reprod Biol 1973; 3/4: 113-117.