Въздействието на нежелана бременност върху общественото здраве

В сравнение с желаната бременност, случаите на нежелана бременност имат потенциално въздействие върху общественото здраве.

Потенциално въздействие върху здравето в сравнение с желаната бременност

За жените

• По-голяма вероятност да имат поведение, което би могло да повиши риска за бебето им, напр. да пушат и да пият алкохол по време на бременността1
• По-късни пренатални грижи2
• Повишен риск от предродилна и следродилна депресия1
• По-сериозни смущения в настроението, напр. по-голяма тревожност до 12 месеца след раждането1
• Нарушаване на живота на жената, пропуснато образование и кариера, стрес и последици за живота й2

За децата

• Повишен риск от слаби резултати в училище или липса на грижи1
• Когато майката е на възраст под 17 години, децата й започват училище при дефицит в познавателните способности, знанията и езиковото развитие (дори и когато се вземат под внимание характеристиките на средата)3
• По-голяма вероятност за необходимост от психиатрично лечение (включително болнично) във всеки момент от живота (това проучване е проследило деца до 35-годишна възраст)4

За отношенията

• При двойки – по-ниско равнище на положително взаимодействие до 3, 12 и 24 месеца след раждането1

На макроравнище, въздействието на нежеланата бременност върху общественото здраве, здравните системи и икономиката също са значителни.5

Американско проучване показва положителния ефект върху разходите за здравеопазване и социално подпомагане от намаляването на случаите на нежелана бременност:

„Чрез предоставянето на ефективни методи за контрацепция на лица с ниски доходи, които на други места имат ограничен достъп до тези услуги и с програмата за семейно планиране на Калифорния са предотвратени според оценките – 205 000 случая на нежелана бременност, като са избегнати почти 94 000 раждания и 79 000 аборта. Програмата е спестила на федералните, щатските и местните власти над 1,1 млрд. долара до 2 години след бременност и 2,2 млрд. долара до 5 години след това.“6

trombonebackbottom

Препратки
1. Grussu P et al. Birth 2005 [Раждаемост 2005 г.]; 32(2): 107-114.
2.Committee on Unintended Pregnancy, Institute of Medicine and the National Academy of Science. [Комисия по нежелана бременност, Медицински институт и Национална академия на науките.] Редактори Brown S и L Einsenberg. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families [Най-добри намерения: Нежеланата бременност и благосъстоянието на децата и семействата]. ISBN 13 978-0309052306. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families [Най-добри намерения: Нежеланата бременност и благосъстоянието на децата и семействата]. ISBN 13 978-0309052306.
3. Terry-Humen E et al. Playing catch-up: How children born to teenage mothers fare [Игра на догонване: как се справят децата, родени от майки в тийнейджърска възраст]. На разположение на: http://www.thenationalcampaign.org/resources/pdf/pubs/PlayingCatchUp.pdf. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
4. David HP. Health Matters 2006 [Здравни въпроси 2006 г.]; 14(27): 181-190.
5. UNFPA State of world population 2012 [Доклад на Фонда на ООН за населението – „Състояние на световното население 2012 г.“]. На разположение на: http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/12511. Октомври 2013 г.
6. Amaral G et al. Health Serv Res 2007; 42(5): 1960-80.