Декларация за защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

1/ Лична и друга информация:

Този уебсайт е достъпен само за фармацевти.

Данните, събирани от HRA Pharma чрез използването на този уебсайт:

– най-често се събират, за да се даде възможност на Spin Interactive – френско дружество, действащо от името на HRA Pharma със седалище на адрес: 50 bd de la République – да оцени професионалната идентичност на потребителя и да предостави лично потребителско име и парола на този потребител;

– те няма да се използват за други цели.

Следните данни ще бъдат събирани, обработвани с цел мониторинг на достъпа до уебсайтове, предназначени за фармацевти и съхранявани за не повече от две години:

  • собствено име и фамилия;
  • телефонен номер;
  • пощенски адрес;
  • адрес на аптеката и идентификационен номер;

2/ Право на достъп, променяне, коригиране и заличаване на събраната информация

Потребителите имат право на достъп, променяне, коригиране и заличаване на всички събрани данни, отнасящи се до тях.

За да упражните това право, моля свържете се със CIL@hra-pharma.com

Защитата и обработването на личните данни във връзка с този уебсайт са в съответствие с Френския закон “Informatique et Libertés” („относно информационните технологии, файловете с данни и гражданските свободи“) от 6 януари 1978 г. и по-нататъшните му изменения, по-специално в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 oг. за „защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни“.

Можете да намерите цялата подробна информация относно Закона “Informatique et Libertés” на уебсайта на CNIL.