Жени, които не трябва да приемат ellaOne®

Както и всяко друго лекарство, ellaOne® има някои противопоказания. ellaOne® не трябва да се приема от жени, които:

са свръхчувствителни към активното вещество или някое от помощните вещества1

При съмнения винаги четете  кратката характеристика на продукта –  ellaOne®

 

Ситуации, при които ellaOne® не се препоръчва:

• тежка астма, лекувана с перорални глюкокортикоиди1

• тежки чернодробни увреждания1

• при жени, приемащи индуктори на CYP3A41

• при жени с продължителна употреба на ритонавир1

•  ellaOne® съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми с галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност на Lapp или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

• едновременна употреба на спешна контрацепция, съдържаща левоноргестрел1

• след прием на ellaOne® кърменето не се препоръчва в продължение на една седмица.1

 

Препратки
1. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.