Избягване на объркването между спешната контрацепция и редовната контрацепция

Важно е жените да разберат, че ellaOne® не е редовна форма на контрацепция.1 Спешната контрацепция не е 100% ефективна или не толкова, колкото редовните методи за контрацепция.

От ключово значение е жените да разберат, че ellaOne® няма да ги предпази от бременност, ако след приема му отново имат полови контакти без предпазни средства. Те трябва да използват надежден бариерен метод за контрацепция до началото на следващата си менструация, дори ако вземат редовни контрацептиви.2 Спешната контрацепция не е противопоказна за жени, които използват редовни перорални контрацептиви, но те трябва да прочетат листовката от опаковката, за да разберат как да продължат употребата на редовните си перорални контрацептиви през месеца, в който са използвали ellaOne®2. Листовката с упътването от опаковката е достъпна и онлайн.

 

Препратки
1. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
2. ellaOne® – Информационна листовка за пациента.