Клинични проучвания

ВЪПРОСИ КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ МЕТОДОЛОГИЯ ИЗВАДКА ЗНАЧЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА Wilcox1 Проспективно кохортно проучване 221 здрави жени, които планират бременност Моментът на настъпване на техния фертилен период може да бъде до голяма степен непредвидим, така че половият контакт без предпазни средства представлява риск по всяко време.
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ Brache2 Анализ на сборните данни от три рандомизирани изпитвания на схеми за спешна контрацепция2 163 жени2 1° UPA отлага овулацията2
2° UPA забавя овулацията с поне 5 дни при по-голяма част от жените отколкото LNG (р=0,0001) дори ако е даден в напреднала фоликуларна фаза2
ЕФИКАСТНОСТ Creinin3 Рандомизирано, двойно сляпо сравнително проучване на контрацепция с улипристал ацетат (ulipristal acetate, UPA) спрямо левоноргестрел (levonorgestrel, LNG), при което основен критерий за резултата е настъпването на бременност3 1546 жени3 UPA е не по-малко ефективен от LNG при предотвратяването на бременност3,4
Glasier4 Рандомизирано, единично сляпо сравнително изпитване на СК с UPA спрямо LNG4 1696 жени са приели СК до 72 ч. след полов контакт4
Glasier4, Crenin Сборен анализ4 3445 жени4 Повече случаи на бременност са предотвратени с UPA, отколкото с LNG, когато продуктът е приет в първите 72 ч. (р=0,046)4
БЕЗОПАСНОСТ Glasier4 Рандомизирано, единично сляпо сравнително изпитване на СК с UPA спрямо LNG4 1696 жени са приели СК до 72 ч. след полов контакт4 UPA се понася добре при повече от 1000 третирани жени. Подобен профил на нежелани лекарствени реакции както при LNG3

 


Препратки
1. Wilcox AJ et al. BMJ 2000; 321: 1259-62.
2. Brache V et al. Contraception 2013 [Контрацепция 2003 г.]; 88(5): 611-618.
3. Creinin M et al. Obstet Gynecol 2006 [Акушерство и гинекология, 2006 г.]; 108(5): 1089-1097.

4. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562