Нежелана бременност може да настъпи и при използване на контрацепция

Нежеланата бременност е резултат от полов контакт без предпазни средства, когато жената не желае дете или повече деца.

Изчислено е, че 44% от бременностите в Европа са нежелани.1

Тази цифра може да изглежда изненадваща. Въпреки това през по-голяма част от репродуктивния си живот жената вероятно ще се опитва да избегне бременност. Следователно периодът, през който една бременност ще се счита за нежелана е много по-дълъг от периода, през който тя активно ще се опитва да забременее.

Две трети от нежеланите бременности завършват с аборт, една четвърт – с раждане и около 11% – със спонтанен аборт.1

 

Препратки

1. Singh S et al. Stud Fam Plann 2010; 41: 241-50.