Обяснение на съкращенията

СК Спешна контрацепция
ХСК Хапче за спешна контрацепция
FSH (ФСХ) Фоликулостимулиращ хормон
ОЛ Общопрактикуващ лекар (семеен лекар)
ДФП Добра фармацевтична практика
ВМУ Вътрематочно устройство
LH Лутеинизиращ хормон
ПК Перорален контрацептив
OTC Свободна продажба без рецепта (Over The Counter)
СМПР Селективен модулатор на прогестероновите рецептори
ПКБПС Полов контакт без предпазни средства