Опровергаване на митовете за пероралната или хормоналната спешна контрацепция

  • Няколко проучвания показаха, че улесняването на достъпа до спешна контрацепция не увеличава рисковото поведение по отношение на половите контакти или контрацепцията1
  • Редица проучвания показват, че жените и подрастващите, които имат по-голям достъп до спешна контрацепция, нямат повече полови контакти без предпазни средства от обикновено и е по-вероятно след използването на спешна контрацепция да започнат постоянен метод за контрацепция2,3
  • Използването на хапчета за спешна контрацепция не оказват въздействие върху бъдещия фертилитет1,4
  • Хапчетата за спешна контрацепция не прекъсват установена бременност и не увреждат развиващия се ембрион1,5
  • Жените намират етикетът и инструкциите за лесно разбираеми1,6
  • Хапчетата за спешна контрацепция не предпазват от инфекции, предавани по полов път.7 Единствено презервативите предпазват от инфекции, предавани по полов път
  • Хапчетата за спешна контрацепция не осигуряват защита при полов контакт без предпазни средства, осъществен в дните след приемането им 7

 

Препратки
1. Световна здравна организация. (Съвместно с Международния консорциум за спешна контрацепция, Международната федерация по акушерство и гинекология, Международната федерация за планирано родителство, Департамента по репродуктивно здраве и научни изследвания). Информационна справка относно безопасността на хапчетата за спешна контрацепция, съдържащи само левоноргестрел. На разположение на: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Осъществен достъп през 2013 г.
2. Polis et al. The Cochrane Library 2013 г., издание 7.
3. Gainer E et al. Contraception 2003 [Контрацепция 2003 г.]; 68(2): 117-24.
4. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
5. HRA Pharma – данни във файл. Клиничен преглед.
6. ellaOne® тестване на четливостта – TBC
7. Възможности за избор по НЗОК – спешна контрацепция. На разположение на http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Осъществен достъп през октомври 2013 г.