От овулация, през оплождане, до бременност

След като жената никога не може да знае кога е била овулацията й, определянето на точния момент на оплождане също е почти невъзможно. Това, което всъщност знаем, е, че имплантацията става 6 – 12 дни след оплождането.1 След приключване на имплантацията бременността е установена.2

Graphs Pharma BG8

Бременността започва, когато оплодена яйцеклетка се закрепи за стената на матката на жената. Това определение е от ключово значение за разграничението между контрацептивно средство, което предотвратява бременността и лекарствено средство, предизвикващо аборт, което я прекъсва. 2,3

Когато жените имат полов контакт без предпазни средства, те не забременяват веднага. Бременността може да настъпи най-рано 6 дни след половия контакт (когато оплодена яйцеклетка се имплантира в матката).

Много жени не разбират кога започва бременността. Те смятат, че тя започва от момента, в който имат полов контакт без предпазни средства. До 5 дни след полов контакт без предпазни средства жената не може да е бременна от този полов контакт, тъй като все още не може да е настъпила имплантация. Това погрешно разбиране обаче означава, че жените могат да се чувстват виновни за това, че са използвали спешна контрацепция, тъй като неправилно смятат, че това е форма на аборт.4

 

Препратки

1. Wilcox AJ et al. NEJM 1999; 340(23): 1796-1799.

2. Gold RB. The Guttmacher Report on Public Policy 2005 [Доклад на Института Гутмахер за обществената политика 2005 г.]. На разположение на: http://www.guttmacher.org/pubs/tgr/08/2/gr080207.pdf. Осъществен достъп през юни 2013 г.

3. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Guideline on Emergency contraception 2012 [Факултет по сексуално и репродуктивно здраве. Насоки за спешна контрацепция 2012 г.]. На разположение на: http://www.fsrh.org/pdfs/CEUguidanceEmergencyContraception11.pdf. Осъществен достъп през юни 2013 г.

4. Данни във файл. Доклад на HRA Pharma. Women and emergency contraception in 2012 [Жените и спешната контрацепция през 2012 г.].
A European Survey [Европейско проучване].