Положително отношение

Сексуалността и сексуалното поведение са деликатни теми. Те са част от най-интимния ни личен живот. Когато жена търси спешна контрацепция, тя разкрива, че е имала сексуален контакт и че двойката не е използвала или е имала проблем при използването на контрацепция.

Когато става въпрос за спешна контрацепция, някои фармацевти може да се сблъскат със собствените си предразсъдъци. Важно е да се помни, че двойките и отделните лица имат право да решават свободно и отговорно кога и колко деца да имат.1 Жените, които търсят спешна контрацепция, постъпват отговорно, като предприемат действия за избягване на нежелана бременност. Те имат нужда от топло отношение. Такова отношение към всички жени винаги е добра практика, особено като се има предвид, че някои жени може да са били принудени да имат полов контакт (но не ви разкриват непременно този факт).

На всеки може да се случи да има полов контакт без предпазни средства или неуспешна контрацепция поради редица различни причини.

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

 

Може да се случи на всеки
Би било много необичайно, ако през целия фертилен живот на жената не възникнат случайни пропуски в контрацепцията.
Любовта (и сексът) са непредвидими, но разумното справяне с неочакваните събития е проява на отговорно поведение.
Жените могат да спрат да използват редовния си метод за контрацепция по много причини, включително защото нямат определен партньор.
Поведението на човека е сложно и понякога непредвидимо
Ако жената има полови контакти, тя се нуждае от надеждна контрацепция – включително спешна (предоставяна съобразно националните препоръки, където съществуват такива).

 

Препратки

1. UNFPA State of world population 2012 [Доклад на Фонда на ООН за населението – „Състояние на световното население 2012 г.“]. На разположение на: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp/2012/EN_SWOP2012_Report.pdf. Осъществен достъп през октомври 2013 г.