Предпазни мерки при употреба

В случай, че жената има каквото и да е основание да смята, че може вече да е бременна, тя трябва да се обърне към лекар1

ellaOne® не е предназначено за употреба по време на бременност и не трябва да се приема от жена, за която се подозира или се знае, че е бременна1.

Все пак ellaOne® не прекъсва съществуваща бременност1.

Жените могат да мислят, че са бременни от момента на половият контакт без предпазни средства, така че въпросът „Възможно ли е да сте бременна?“ не помага.
Повече биха помогнали по-конкретни въпроси като „Менструалният цикъл предстои или закъснява?“ Ако цикълът на жената закъснява, преди да вземе ellaOne® тя трябва да направи тест за бременност или да бъде насочена към лекар.

  • ellaOne® не предотвратява бременност във всички случаи.

ellaOne® е предназначено само за инцидентна употреба. То не трябва в никакъв случай да замества редовния контрацептивен метод. Във всички случаи, жените трябва да бъдат съветвани да използват редовен метод за контрацепция.

Препратки

1. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.