Причини за нежелана бременност

Нежеланата бременност е резултат от полов контакт без предпазни средства. Полови контакти без предпазни средства се случват често.1

При голямо европейско проучване на повече от 7 000 сексуално активни жени, 30% съобщават, че са имали полов контакт без предпазни средства поне веднъж през последните 12 месеца.1

Тези чести полови контакти без предпазни средства не се случват само при ясно определена група лица, а се наблюдават независимо от възрастта, доходите, степента на образование и семейното положение.1

Полов контакт без предпазни средства може да се случи дори при двойка, която съзнателно се опитва да го избегне.

 

Половият контакт без предпазни средства може да е в резултат на това, че двойката не използва контрацепция,1 включително „прекъснат акт“.2 Такъв контакт може да се случи дори и когато те съзнателно се опитват да го избегнат. Полов контакт без предпазни средства може да се случи например в резултат на:
– случаен проблем с презерватива1 (скъсване, изхлузване, непоставяне навреме)
– проблеми с перорален контрацептив1, например забравен прием на хапче
– временно спиране на обичайно използвания контрацептив1
– забравено е да се постави пластир или да се сложи вагинален пръстен1
До полов контакт без предпазни средства може да се стигне и в резултат на насилие (изнасилване).

 

Повечето жени казват, че няма конкретни обстоятелства, които биха могли да обяснят факта, че не са ползвали контрацепция или че контрацепцията им е била неуспешна.1 Само малка част признават, че определени фактори може да са повлияли на поведението им, с което неуспешната контрацепция е станала по-вероятна.1

Тези фактори включват нов партньор или разрив в отношенията, пътуване, влияние на алкохол или използване на нов метод за контрацепция.1

Препратки

1. Данни във файл. Доклад на HRA Pharma. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey. [Жените и спешната контрацепция през 2012 г. Европейско проучване.]

2. Trussell J. Contraception 2011; 83: 397-404.