Реалността: моментът на овулация е непредвидим

След полов контакт без предпазни средства сперматозоидите могат да оцелеят около 5 дни в женската репродуктивна система.1 Това означава, че през нормалния менструален цикъл на жената има шест дни, когато половият контакт може да доведе до бременност; този „фертилен период“ обхваща петте дни преди овулацията, плюс деня на овулацията.2

Шестдневен фертилен период2

Graphs Pharma BG5

И така, кога е фертилният период? Съвременните данни опровергават опростеното „учебникарско“ разбиране за менструалния цикъл.2 Сега знаем, че овулацията настъпва на 14-ия ден от 28-дневен цикъл2 в около 12% от случаите.3

Само около 12% от овулациите настъпват на 14-ия ден.3  Моментът на настъпване на овулацията може да варира в голяма степен – тя може да настъпи от 11-ия до 21-ия ден.2 Тъй като сперматозоидите остават жизнеспособни до 5 дни1, периодът, през който е възможно да настъпи зачеване, продължава от 6-ия до 21-ия ден за жени с редовен цикъл.2 Ако цикълът не е редовен, съществува риск овулацията да настъпи дори и по-късно.2 Рисковият за зачеване период не приключва преди 28-ия ден от цикъла им.2 Това показва, че няма такова нещо като период без риск.2

Овулацията също така настъпва по различно време през различните цикли.2

Graphs Pharma BG6

Макар че рискът от забременяване съществува през повечето време,2 жените могат да го подценят.4 Тази липса на осъзнаване на риска от забременяване може би е най-важната бариера за използването на спешна контрацепция5

Най-висок е рискът от забременяване, когато овулацията настъпи скоро след полов контакт без предпазни средства.6

С времето жизнеспособността на спермата намалява. Това означава, че рискът от зачеване е най-голям през първите три дни след полов контакт без предпазни средства или неуспешна контрацепция.6

Graphs Pharma BG7

Следователно, за да се избегне нежелана бременност, от особена важност е да се избегне овулация (настъпваща скоро след полов акт без предпазни средства), като се използва възможно най-рано спешна контрацепция.

 

Препратки
1. Pallone SR и Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147-157.
2.Wilcox AJ et al. BMJ 2000; 321: 1259-62.
3. Baird DD et al. Epidemiology 1995 [Епидемология 1995 г.] ; 6 : 547-550.
4. Доклад на HRA Pharma. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey. [Жените и спешната контрацепция през 2012 г. Европейско проучване.]
5. Moreau C et al. Contraception 2005 [Контрацепция 2005 г.]; 71: 202-207.
6. Wilcox AJ et al. N Engl J Med 1995 [Журнал по медицина на Нова Англия, 1995 г.]; 333: 1517-21.