Употреба на ellaOne® от непълнолетни

ellaOne® може да се използва от жени в репродуктивна възраст.

Бременността при подрастващи е признат проблем на общественото здраве. Спешната контрацепция е важен инструмент в арсенала от възможни контрацептиви, които намаляват риска от нежелана бременност.

ellaOne® е подходящо за всяка жена в детеродна възраст, включително за подрастващи.1

Постмаркетингово проучване за оценка на ефикасността и безопасността на ellaOne® при подрастващи на възраст 17 и по-малко години, показва, че няма разлика в профила на ефикасност и безопасност в сравнение с жени на възраст над 18 години.1

 

 

two beautiful young women having fun

Препратки

1. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.