All posts by spin-inter

 • Няколко проучвания показаха, че улесняването на достъпа до спешна контрацепция не увеличава рисковото поведение по отношение на половите контакти или контрацепцията1
 • Редица проучвания показват, че жените и подрастващите, които имат по-голям достъп до спешна контрацепция, нямат повече полови контакти без предпазни средства от обикновено и е по-вероятно след използването на спешна контрацепция да започнат постоянен метод за контрацепция2,3
 • Използването на хапчета за спешна контрацепция не оказват въздействие върху бъдещия фертилитет1,4
 • Хапчетата за спешна контрацепция не прекъсват установена бременност и не увреждат развиващия се ембрион1,5
 • Жените намират етикетът и инструкциите за лесно разбираеми1,6
 • Хапчетата за спешна контрацепция не предпазват от инфекции, предавани по полов път.7 Единствено презервативите предпазват от инфекции, предавани по полов път
 • Хапчетата за спешна контрацепция не осигуряват защита при полов контакт без предпазни средства, осъществен в дните след приемането им 7

 

Препратки
1. Световна здравна организация. (Съвместно с Международния консорциум за спешна контрацепция, Международната федерация по акушерство и гинекология, Международната федерация за планирано родителство, Департамента по репродуктивно здраве и научни изследвания). Информационна справка относно безопасността на хапчетата за спешна контрацепция, съдържащи само левоноргестрел. На разположение на: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Осъществен достъп през 2013 г.
2. Polis et al. The Cochrane Library 2013 г., издание 7.
3. Gainer E et al. Contraception 2003 [Контрацепция 2003 г.]; 68(2): 117-24.
4. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
5. HRA Pharma – данни във файл. Клиничен преглед.
6. ellaOne® тестване на четливостта – TBC
7. Възможности за избор по НЗОК – спешна контрацепция. На разположение на http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Осъществен достъп през октомври 2013 г.

Нежеланата бременност се случва във всеки момент от репродуктивната възраст, като пикът й е при жени между 20 и 24 години.1

Когато жената е на около 25 години е доста обичайно връзките и контрацептивите й да се променят. Често се използват презервативи. Важно е да се признае, че тези фактори неминуемо поставят жените на тази възраст в риск от нежелана бременност, независимо от отговорното отношение и съзнателното използване на контрацепция.

Graphs Pharma BG3

Препратки

1. Finer L и Henshaw S. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2006 [Перспективи за сексуалното и репродуктивното здраве, 2006 г.]; 38(2): 90-96.

Макар че нежеланата бременност най-често се случва, когато не се използва контрацепция, две проучвания показват, че това се случва дори когато се твърди, че е използвана контрацепция.1,2

Всъщност над 30% от случаите на нежелана бременност са при жени, които са използвали високоефективни методи за контрацепция, като противозачатъчни хапчета или ВМУ.1

Graphs Pharma BG2

Може да се изчисли, че в живота на една жена периодите на „прекъсване на контрацепцията“ са неизбежни, тъй като тя се опитва да се предпази от бременност от около 17-годишна (средната възраст на първия полов контакт) до момента, в който стане на около 50 години. Ако използва хапчета, ще трябва да осъществи правилен прием на около 8 000 таблетки. Не е изненадващо, че понякога забравя таблетките или прави грешки.

Препратки

1. Bajos N et al. Hum Reprod.2003 [Възпроизводството при човека, 2003 г.]; 18 (5): 994 – 9.

2. Wynn LL and Trussell J. Contraception 2008 [Контрацепция 2008 г.]; 77: 1-5.

 

3. Данни във файл. Доклад на HRA Pharma. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey. [Жените и спешната контрацепция през 2012 г. Европейско проучване.]

Важно е жените да разберат, че ellaOne® не е редовна форма на контрацепция.1 Спешната контрацепция не е 100% ефективна или не толкова, колкото редовните методи за контрацепция.

От ключово значение е жените да разберат, че ellaOne® няма да ги предпази от бременност, ако след приема му отново имат полови контакти без предпазни средства. Те трябва да използват надежден бариерен метод за контрацепция до началото на следващата си менструация, дори ако вземат редовни контрацептиви.2 Спешната контрацепция не е противопоказна за жени, които използват редовни перорални контрацептиви, но те трябва да прочетат листовката от опаковката, за да разберат как да продължат употребата на редовните си перорални контрацептиви през месеца, в който са използвали ellaOne®2. Листовката с упътването от опаковката е достъпна и онлайн.

 

Препратки
1. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
2. ellaOne® – Информационна листовка за пациента.

Бързият достъп до ellaOne® след полов контакт без предпазни средства е важен. Когато във вашата аптека идват жени, които търсят спешна контрацепция, е от съществено значение персоналът да знае как да реагира, така че жените да получат помощта, от която се нуждаят, за да предотвратят нежелана бременност.

Portrait of Smiling Woman Pharmacist in Pharmacy

Персоналът трябва да знае:

 • дали вашата аптека предлага спешна контрацепция
 •  дали жените, които искат спешна контрацепция, трябва да бъдат насочени към фармацевт, или искането може да бъде изпълнено от всеки член на персонала
 •   целта ви е да предложите на жените спешна контрацепция възможно най-безпроблемно.

 

На обученията може да подготвите повече примери или да разиграете ролеви сценарии, за да изградите увереност в персонала, че може да се справя спокойно с искания за спешна контрацепция.
Може да насърчите вашите служители да направят процеса на сдобиване с ellaOne® възможно най-безпроблемен. Те трябва да разберат, че спешната контрацепция може да е емоционален момент за жената. В голямо проучване на ЕС 50% от жените заявяват, че за тях търсенето на спешна контрацепция е било притеснително,1 така че са подходящи приветливото посрещане и професионалният подход. Други жени могат да поискат средство за спешна контрацепция по начин, който кара вас и вашите служители да се чувствате неудобно, може би като споделят твърде много интимни подробности или говорят твърде силно или арогантно.  Обмислянето на начини за справяне с подобни ситуации също може да бъде част от ролевото обучение.
Препратки
1. HRA данни във файл. Harris Interactive 2013.

Сексуалността и сексуалното поведение са деликатни теми. Те са част от най-интимния ни личен живот. Когато жена търси спешна контрацепция, тя разкрива, че е имала сексуален контакт и че двойката не е използвала или е имала проблем при използването на контрацепция.

Когато става въпрос за спешна контрацепция, някои фармацевти може да се сблъскат със собствените си предразсъдъци. Важно е да се помни, че двойките и отделните лица имат право да решават свободно и отговорно кога и колко деца да имат.1 Жените, които търсят спешна контрацепция, постъпват отговорно, като предприемат действия за избягване на нежелана бременност. Те имат нужда от топло отношение. Такова отношение към всички жени винаги е добра практика, особено като се има предвид, че някои жени може да са били принудени да имат полов контакт (но не ви разкриват непременно този факт).

На всеки може да се случи да има полов контакт без предпазни средства или неуспешна контрацепция поради редица различни причини.

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

 

Може да се случи на всеки
Би било много необичайно, ако през целия фертилен живот на жената не възникнат случайни пропуски в контрацепцията.
Любовта (и сексът) са непредвидими, но разумното справяне с неочакваните събития е проява на отговорно поведение.
Жените могат да спрат да използват редовния си метод за контрацепция по много причини, включително защото нямат определен партньор.
Поведението на човека е сложно и понякога непредвидимо
Ако жената има полови контакти, тя се нуждае от надеждна контрацепция – включително спешна (предоставяна съобразно националните препоръки, където съществуват такива).

 

Препратки

1. UNFPA State of world population 2012 [Доклад на Фонда на ООН за населението – „Състояние на световното население 2012 г.“]. На разположение на: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/swp/2012/EN_SWOP2012_Report.pdf. Осъществен достъп през октомври 2013 г.

Както и всяко друго лекарство, ellaOne® има някои противопоказания. ellaOne® не трябва да се приема от жени, които:

са свръхчувствителни към активното вещество или някое от помощните вещества1

При съмнения винаги четете  кратката характеристика на продукта –  ellaOne®

 

Ситуации, при които ellaOne® не се препоръчва:

• тежка астма, лекувана с перорални глюкокортикоиди1

• тежки чернодробни увреждания1

• при жени, приемащи индуктори на CYP3A41

• при жени с продължителна употреба на ритонавир1

•  ellaOne® съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми с галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност на Lapp или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

• едновременна употреба на спешна контрацепция, съдържаща левоноргестрел1

• след прием на ellaOne® кърменето не се препоръчва в продължение на една седмица.1

 

Препратки
1. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.

Един от критериите дадено лекарствено средство да започне да се предлага за свободна продажба без рецепта е то да се понася добре.1

При ellaOne®:

• голяма част от нежеланите лекарствени реакции, отчетени по време на клиничните проучвания при 2 637 жени, са били леки или умерени и са отзвучавали спонтанно2

• нежеланите реакции, за които се съобщава най-често, са били главоболие, гадене, болка в корема и дисменорея2

• профилът на безопасност е сравним с този на левоноргестрел.3

 

Graphs Pharma BG15

Ефектът на ellaOne® върху менструалния цикъл

При повечето жени следващият менструален цикъл настъпва в очаквания момент (74,6% до ± 7 дни от очаквания момент)2

 • • подранил цикъл – при 6,8% цикълът настъпва повече от 7 дни по-рано от очакваното
 • • закъснял цикъл – при 18,5% цикълът закъснява с повече от 7 дни2

Малко (8,7%) от жените съобщават за междуменструално кървене с продължителност средно 2,4 дни. В повечето от случаите това кървене е докладвано като зацапване (88,2%).2

Едва 0,4% съобщават за обилно междуменструално кървене.2

За повече подробности относно нежеланите лекарствени реакции вижте в „ellaOne® – Кратка характеристика на продукта“.

Нежеланите реакции трябва да се съобщават. От здравните специалисти се иска да съобщават за всички нежелани лекарствени реакции чрез националната им система за докладване. Нежеланите лекарствени реакции трябва да се докладват и на HRA Pharma – на електронна поща pharmacovigilance@hra-pharma.com.

Препратки
1. Европейска Комисия. Ръководство за промяна на класификацията при отпускането на лекарствени продукти за хуманна употреба 2006 г. На разположение на: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/switchguide_160106_en.pdf. Последен достъп през октомври 2013 г.
2. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
3. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.

ellaOne® намалява значително риска от нежелана бременност в сравнение с левоноргестрел.1

Мета-анализ на двете мащабни успоредни изпитвания за сравняване на ellaOne® с левоноргестрел показа, че рискът от забременяване е значително намален с улипристал ацетат в сравнение с левоноргестрел:1

more

Какво означава това за жената, която идва при вас за помощ

trombonebackbottom
 

Рискът от забременяване при нея е:

Прием в рамките на

 • 24h
 • 72h
 • Без
  интервенция
 • С
  левоноргестрел
 • С
  ellaOne®
 • arrow
  5.5 %
  5.5 %
 • arrow
  2.3 %
  2.2 %
 • arrow
  0.9 %
  1.4 %

P- value: 0.035

P- value: 0.046

Две сравнителни изследвания за равностойност показаха, че ellaOne® е поне толкова ефективно при предотвратяването на бременност, колкото и левоноргестрел.1,2

 

Препратки
1. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.
2. Creinin M et al. Obstet Gynecol 2006 [Акушерство и гинекология, 2006 г.]; 108(5): 1089-1097.
3. Доклад на HRA Pharma. Women and emergency contraception in 2012. A European Survey. [Жените и спешната контрацепция през 2012 г. Европейско проучване.]

Овулацията настъпва в резултат на рязко повишаване на нивото на лутеинизиращия хормон (LH). ellaOne® отлага овулацията, като потиска или забавя повишаването на нивото на LH.

more

Ако овулацията на жената трябва да настъпи утре или на следващия ден след полов контакт без предпазни средства, когато рискът от забременяване е най-голям, само ellaOne® може да отложи овулацията. 1

trombonebackbottom

Това е моментът, когато нивото на LH е започнало да се повишава, но още не е достигнало върховата си стойност. В този момент левоноргестрел няма да предотврати разкъсването на фоликула, докато ellaOne® е високо ефективно.1

Прием след повишаване на нивото на LH, но преди върховата му стойност 1

Graphs Pharma BG12


more

Ако овулацията на жената трябва да настъпи 3 или повече дни след полов контакт без предпазни средства и ellaOne®, и левоноргестрел могат да я отложат1. Все пак ellaOne® остава по-ефективното хапче за предотвратяване на разкъсването на фоликула и следователно на нежелана бременност 1.

trombonebackbottom

Прием преди повишаване на нивото на LH 1

Graphs Pharma BG13


more

Ако овулацията на жената вече е настъпила или ако трябва да настъпи в следващите 24 часа непосредствено след полов контакт без предпазни средства, никое хапче за спешна контрацепция не помага.1

trombonebackbottom

Това е така, защото LH вече е достигнал върховата си стойност, което означава, че процесът на овулация е в момент, в който тя не може да бъде спряна, или вече е настъпила.

Това обяснява защо:
• бързината на приема на хапчето за спешна контрацепция е от решаващо значение
• спешната контрацепция не е 100% ефективна

Прием преди повишаване на нивото на LH 1

Graphs Pharma BG14

ellaOne® може да отложи овулацията дори когато тя е на път да настъпи (когато рискът от оплождане е най-голям)1

trombonebackbottom

HP single pack BU

Препратки

1. Brache V et al. Contraception 2013 [Контрацепция 2003 г.]; 88(5): 611-618.

2. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.