Скъсан презерватив

Препратки

1. ellaOne® – Информационна листовка за пациента.

2. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта. Последна актуализация на текста през февруари 2015 г.