Category Archives: ellaOne®

ellaOne® може да се използва от жени в репродуктивна възраст.

Бременността при подрастващи е признат проблем на общественото здраве. Спешната контрацепция е важен инструмент в арсенала от възможни контрацептиви, които намаляват риска от нежелана бременност.

ellaOne® е подходящо за всяка жена в детеродна възраст, включително за подрастващи.1

Постмаркетингово проучване за оценка на ефикасността и безопасността на ellaOne® при подрастващи на възраст 17 и по-малко години, показва, че няма разлика в профила на ефикасност и безопасност в сравнение с жени на възраст над 18 години.1

 

 

two beautiful young women having fun

Препратки

1. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.

Както и всяко друго лекарство, ellaOne® има някои противопоказания. ellaOne® не трябва да се приема от жени, които:

са свръхчувствителни към активното вещество или някое от помощните вещества1

При съмнения винаги четете  кратката характеристика на продукта –  ellaOne®

 

Ситуации, при които ellaOne® не се препоръчва:

• тежка астма, лекувана с перорални глюкокортикоиди1

• тежки чернодробни увреждания1

• при жени, приемащи индуктори на CYP3A41

• при жени с продължителна употреба на ритонавир1

•  ellaOne® съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми с галактозна непоносимост, лактазна недостатъчност на Lapp или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

• едновременна употреба на спешна контрацепция, съдържаща левоноргестрел1

• след прием на ellaOne® кърменето не се препоръчва в продължение на една седмица.1

 

Препратки
1. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.

Един от критериите дадено лекарствено средство да започне да се предлага за свободна продажба без рецепта е то да се понася добре.1

При ellaOne®:

• голяма част от нежеланите лекарствени реакции, отчетени по време на клиничните проучвания при 2 637 жени, са били леки или умерени и са отзвучавали спонтанно2

• нежеланите реакции, за които се съобщава най-често, са били главоболие, гадене, болка в корема и дисменорея2

• профилът на безопасност е сравним с този на левоноргестрел.3

 

Graphs Pharma BG15

Ефектът на ellaOne® върху менструалния цикъл

При повечето жени следващият менструален цикъл настъпва в очаквания момент (74,6% до ± 7 дни от очаквания момент)2

 • • подранил цикъл – при 6,8% цикълът настъпва повече от 7 дни по-рано от очакваното
 • • закъснял цикъл – при 18,5% цикълът закъснява с повече от 7 дни2

Малко (8,7%) от жените съобщават за междуменструално кървене с продължителност средно 2,4 дни. В повечето от случаите това кървене е докладвано като зацапване (88,2%).2

Едва 0,4% съобщават за обилно междуменструално кървене.2

За повече подробности относно нежеланите лекарствени реакции вижте в „ellaOne® – Кратка характеристика на продукта“.

Нежеланите реакции трябва да се съобщават. От здравните специалисти се иска да съобщават за всички нежелани лекарствени реакции чрез националната им система за докладване. Нежеланите лекарствени реакции трябва да се докладват и на HRA Pharma – на електронна поща pharmacovigilance@hra-pharma.com.

Препратки
1. Европейска Комисия. Ръководство за промяна на класификацията при отпускането на лекарствени продукти за хуманна употреба 2006 г. На разположение на: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/switchguide_160106_en.pdf. Последен достъп през октомври 2013 г.
2. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
3. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.

ellaOne® намалява значително риска от нежелана бременност в сравнение с левоноргестрел.1

Мета-анализ на двете мащабни успоредни изпитвания за сравняване на ellaOne® с левоноргестрел показа, че рискът от забременяване е значително намален с улипристал ацетат в сравнение с левоноргестрел:1

more

Какво означава това за жената, която идва при вас за помощ

trombonebackbottom
 

Рискът от забременяване при нея е:

Прием в рамките на

 • 24h
 • 72h
 • Без
  интервенция
 • С
  левоноргестрел
 • С
  ellaOne®
 • arrow
  5.5 %
  5.5 %
 • arrow
  2.3 %
  2.2 %
 • arrow
  0.9 %
  1.4 %

P- value: 0.035

P- value: 0.046

Две сравнителни изследвания за равностойност показаха, че ellaOne® е поне толкова ефективно при предотвратяването на бременност, колкото и левоноргестрел.1,2

 

Препратки
1. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.
2. Creinin M et al. Obstet Gynecol 2006 [Акушерство и гинекология, 2006 г.]; 108(5): 1089-1097.
3. Доклад на HRA Pharma. Women and emergency contraception in 2012. A European Survey. [Жените и спешната контрацепция през 2012 г. Европейско проучване.]

Овулацията настъпва в резултат на рязко повишаване на нивото на лутеинизиращия хормон (LH). ellaOne® отлага овулацията, като потиска или забавя повишаването на нивото на LH.

more

Ако овулацията на жената трябва да настъпи утре или на следващия ден след полов контакт без предпазни средства, когато рискът от забременяване е най-голям, само ellaOne® може да отложи овулацията. 1

trombonebackbottom

Това е моментът, когато нивото на LH е започнало да се повишава, но още не е достигнало върховата си стойност. В този момент левоноргестрел няма да предотврати разкъсването на фоликула, докато ellaOne® е високо ефективно.1

Прием след повишаване на нивото на LH, но преди върховата му стойност 1

Graphs Pharma BG12


more

Ако овулацията на жената трябва да настъпи 3 или повече дни след полов контакт без предпазни средства и ellaOne®, и левоноргестрел могат да я отложат1. Все пак ellaOne® остава по-ефективното хапче за предотвратяване на разкъсването на фоликула и следователно на нежелана бременност 1.

trombonebackbottom

Прием преди повишаване на нивото на LH 1

Graphs Pharma BG13


more

Ако овулацията на жената вече е настъпила или ако трябва да настъпи в следващите 24 часа непосредствено след полов контакт без предпазни средства, никое хапче за спешна контрацепция не помага.1

trombonebackbottom

Това е така, защото LH вече е достигнал върховата си стойност, което означава, че процесът на овулация е в момент, в който тя не може да бъде спряна, или вече е настъпила.

Това обяснява защо:
• бързината на приема на хапчето за спешна контрацепция е от решаващо значение
• спешната контрацепция не е 100% ефективна

Прием преди повишаване на нивото на LH 1

Graphs Pharma BG14

ellaOne® може да отложи овулацията дори когато тя е на път да настъпи (когато рискът от оплождане е най-голям)1

trombonebackbottom

HP single pack BU

Препратки

1. Brache V et al. Contraception 2013 [Контрацепция 2003 г.]; 88(5): 611-618.

2. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.

 

 

За да разберете по-добре защо ellaOne® е най-ефективното хапче за спешна контрацепция, помнете че:

more

А сега ellaOne® е достъпно за вас директно – без лекарско предписание.

trombonebackbottom

 

intro-1-cross

 

Препратки
1. Wilcox AJ et al. BMJ 2000; 321: 1259-62.
2. Wilcox AJ et al. N Engl J Med 1995 [Журнал по медицина на Нова Англия, 1995 г.]; 333: 1517-21.
3. Brache V et al. Contraception 2013 [Контрацепция 2003 г.]; 88(5): 611-618.

4. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.

 

ellaOne® – специално разработено за спешна контрацепция1

 • ellaOne® е хапче за спешна контрацепция, което съдържа 30 mg улипристал ацетат2 и което е специално разработено за спешна контрацепция.1
 • Улипристал ацетат е перорално активен селективен модулатор на прогестероновите рецептори (СМПР).2
 • След като преминава през строг централизиран разрешителен процес за Европейския съюз (ЕС), лекарственото средство за първи път започва да се предлага в ЕС по лекарско предписание през 2009 г.1
  Оттогава то се предлага в повече от 70 държави като лекарствено средство по лекарско предписание1, а сега вече и за продажба в аптеките без лекарско предписание в целия ЕС.
 • ellaOne® действа като потиска или отлага овулацията2

Какво представлява ellaOne®?

 • ellaOne® е хапче за спешна контрацепция, предназначено да предпазва от бременност след полов контакт без предпазни средства или неуспешна контрацепция.2
 • ellaOne® трябва да се вземе възможно най-скоро, но не по-късно от 120 часа (5 дни), след полов контакт без предпазни средства или неуспешна контрацепция2
 • ellaOne® е предназначено за жени в репродуктивна възраст, които искат да избегнат нежелана бременност2

Как да използвате ellaOne® ?

 • Действието се състои в перорален прием на една таблетка възможно най-скоро след полов контакт без предпазни средства или неуспешна контрацепция2
 • ellaOne® не осигурява защита от забременяване за последващи полови контакти без предпазни средства. Жените следва да бъдат посъветвани да използват надежден бариерен метод за предпазване до следващата си менструация.2

Въпреки че употребата на ellaOne® не е противопоказна при продължителната употреба на редовна хормонална контрацепция, ellaOne® може да намали нейното контрацептивно действие.2 Ето защо след употреба на спешна контрацепция се препоръчва последващите полови контакти да бъдат защитени чрез надежден бариерен метод за контрацепция до началото на следващия менструален цикъл.2 Ако жената желае да започне прилагането на хормонална контрацепция като редовен метод за контрацепция, може да направи това веднага след употребата на ellaOne®, но трябва да използва надежден бариерен метод за предпазване до следващата менструация.2

 • Таблетката може да се приема със или без храна.2
 • При поява на повръщане до 3 часа след приемане на ellaOne® трябва да се вземе друга таблетка.2
 • ellaOne® може да се приема по всяко време на менструалния цикъл2

Какво не е ellaOne®?

 • ellaOne® не е редовен контрацептив – той е само за инцидентна употреба2

Във всеки случай жените трябва да бъдат съветвани да използват редовен метод за контрацепция.

 • ellaOne® не предизвиква аборт4
 • ellaOne® не предпазва от инфекции, предавани по полов път5

HRA-Paharmacie-Situations-275-positive attitude (1280x853)

Препратки
1. HRA Pharma – данни във файл. Клиничен преглед.
2. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
3. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.
4. Възможности за избор по НЗОК – спешна контрацепция. На разположение на http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
5. ellaOne® – Информационна листовка за пациента.