Category Archives: Emergency contraception

 • Няколко проучвания показаха, че улесняването на достъпа до спешна контрацепция не увеличава рисковото поведение по отношение на половите контакти или контрацепцията1
 • Редица проучвания показват, че жените и подрастващите, които имат по-голям достъп до спешна контрацепция, нямат повече полови контакти без предпазни средства от обикновено и е по-вероятно след използването на спешна контрацепция да започнат постоянен метод за контрацепция2,3
 • Използването на хапчета за спешна контрацепция не оказват въздействие върху бъдещия фертилитет1,4
 • Хапчетата за спешна контрацепция не прекъсват установена бременност и не увреждат развиващия се ембрион1,5
 • Жените намират етикетът и инструкциите за лесно разбираеми1,6
 • Хапчетата за спешна контрацепция не предпазват от инфекции, предавани по полов път.7 Единствено презервативите предпазват от инфекции, предавани по полов път
 • Хапчетата за спешна контрацепция не осигуряват защита при полов контакт без предпазни средства, осъществен в дните след приемането им 7

 

Препратки
1. Световна здравна организация. (Съвместно с Международния консорциум за спешна контрацепция, Международната федерация по акушерство и гинекология, Международната федерация за планирано родителство, Департамента по репродуктивно здраве и научни изследвания). Информационна справка относно безопасността на хапчетата за спешна контрацепция, съдържащи само левоноргестрел. На разположение на: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Осъществен достъп през 2013 г.
2. Polis et al. The Cochrane Library 2013 г., издание 7.
3. Gainer E et al. Contraception 2003 [Контрацепция 2003 г.]; 68(2): 117-24.
4. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
5. HRA Pharma – данни във файл. Клиничен преглед.
6. ellaOne® тестване на четливостта – TBC
7. Възможности за избор по НЗОК – спешна контрацепция. На разположение на http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Осъществен достъп през октомври 2013 г.

30% от жените на възраст между 16 и 45 години съобщават, че са имали поне един полов контакт без предпазни средства през последните 12 месеца.1

76% от тях не са използвали средство за спешна контрацепция, излагайки се на риск от нежелана бременност.1

Graphs Pharma BG10

Посочените причини да не се използва спешна контрацепция включват:1

• неосъзнаване на риска от забременяване

• липса на непосредствена връзка със спешната контрацепция – не са помислили за това

• незнаене, че времето е от значение за ефикасността на действието

• проблеми с достъпа

• погрешни схващания за спешната контрацепция или страх да не бъдат съдени/неудобство

Спешната контрацепция дава на жените последен шанс за предпазване от бременност след полов контакт без предпазни средства и въпреки това все още не се използва много.

more

Жените, които използват спешна контрацепция, разбират, че трябва да действат бързо.1

Голяма част от жените, използвали спешна контрацепция, (87%) са взели хапчето до 24 часа, а само 10% са чакали до втория ден.1 Приемът на спешна контрацепция след 72 часа се случва рядко.1

За да се гарантира максимална ефективност, е важно спешната контрацепция да се вземе възможно най-скоро след полов акт без предпазни средства.

trombonebackbottom
Препратки

1. Използване и нагласи по отношение на
спешната контрацепция: Проучване
на жени в пет европейски държави
Rossella E. Nappi, Paloma Lobo Abascal, Diana Mansour, Thomas Rabe, Raha Shojai и за Проучвателната група по спешна контрацепция

Съществуващите решения за спешна контрацепция са:

• поставяне на вътрематочно устройство

• перорален прием на таблетка

Подходящото за спешна контрацепция ВМУ е вътрематочната спирала Copper-T

ВМУ се считат за най-ефективния вариант за спешна контрацепция1, но за много жени те може да не са добро практическо решение. Предимството на ВМУ е, че то осигурява постоянно решение за контрацепция.1 Когато обаче бързината е от решаващо значение, жените може да не желаят да прибързват с решението да поставят такъв обратим контрацептив с дългосрочно действие.

Вътрематочната спирала Copper-T може да се постави до 120 часа (5 дни) след полов контакт без предпазни средства.2 Нейната употреба обаче е ограничена от наличността ѝ и от необходимостта да бъде поставена от квалифициран медицински специалист.3

Жени, които за спешна контрацепция имат нужда от медно ВМУ, трябва да бъдат посъветвани да се свържат спешно с общопрактикуващ лекар, гинеколог или служба за семейно планиране.2 Фармацевтите би следвало да насочат жените към местна служба, за която се знае, че предоставя ВМУ.2

Медното ВМУ се счита за най-ефективният метод за спешна контрацепция1, но в ситуация, при която трябва да се действа много бързо, поставянето на ВМУ отнема време и включва инвазивна и не особено приятна процедура.3

 

Съществуват два перорални спешни контрацептива4

• един, който съдържа левоноргестрел и беше предложен за първи път през 1999 г.

• друг, който съдържа улипристал ацетат (ellaOne®) и беше пуснат на пазара през 2009 г. За разлика от другите спешни контрацептиви, той е разработен специално за спешна контрацепция.

 

Механизмът на действие на пероралните спешни контрацептиви се състои в потискане или отлагане на овулацията, така че да не се отделя яйцеклетка5,6. Пероралните спешни контрацептиви се наричат още спешни контрацептивни хапчета, хапчета за спешна контрацепция.

Механизъм на действие на пероралната спешна контрацепция

Хапчетата за спешна контрацепция действат, като потискат или отлагат овулацията (отделянето на яйцеклетка), така че да не може да се извърши оплождане.5,6

Хапчетата за спешна контрацепция няма да предотвратят бременността в 100% от случаите.5 Това е така, защото съществува вероятност при вземането на хапче за спешна контрацепция овулацията на жената вече да е или току-що настъпила.7 Приемът на хапчета за спешна контрацепция възможно най-скоро след полов контакт без предпазни средства дава най-голям шанс за успех.8

Хапчетата за спешна контрацепция не действат върху оплождането, ако овулацията вече е настъпила. Те не въздействат върху имплантираната яйцеклетка (бременност) 5,6, така че не предизвикват аборт.8

Хапчетата за спешна контрацепция са подходящи за жени в репродуктивна възраст и имат много добър профил на безопасност.5,9 Хапчетата за спешна контрацепция не предпазват от инфекции, предавани по полов път.8

Тъй като хапчетата за спешна контрацепция действат, като потискат или отлагат овулацията, те не са 100% ефективни. Ако овулацията е настъпила точно преди половия контакт без предпазни средства, хапчетата за спешна контрацепция няма да са ефективни. Поради това хапчетата за спешна контрацепция са решение за допълнително подсигуряване, което не замества използването на редовен контрацептивен метод.

Препратки
1. Cheng L et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8: CD001324.
2. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Practice guidance on the supply of emergency hormonal contraception 2004. [Кралско фармацевтично дружество на Великобритания. Практическо ръководство за предлагане на спешна хормонална контрацепция, 2004 г.].
3. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.
4. HRA Pharma – данни във файл. Клиничен преглед.
5. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
6. Левоноргестрел – Кратка характеристика на продукта. [Левоноргестрел – Кратка характеристика на продукта за конкретната държава, за да се локализира]
7. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Guideline on Emergency contraception 2012 [Факултет по сексуално и репродуктивно здраве. Насоки за спешна контрацепция 2012 г.]. На разположение на: http://www.fsrh.org/pdfs/CEUguidanceEmergencyContraception11.pdf. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
8. Възможности за избор по НЗОК – спешна контрацепция. На разположение на http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
9. Световна здравна организация. (Съвместно с Международния консорциум за спешна контрацепция, Международната федерация по акушерство и гинекология, Международната федерация за планирано родителство, Департамента по репродуктивно здраве и научни изследвания). Информационна справка относно безопасността на хапчетата за спешна контрацепция, съдържащи само левоноргестрел. На разположение на: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Осъществен достъп през октомври 2013 г.

Фармацевтите са на първа линия при предоставянето на здравни грижи в целия свят. За много хора те са първата точка на контакт със здравната система. Хапчетата за спешна контрацепция се предлагат без рецепта директно от фармацевтите в повечето европейски държави, което прави фармацевтите основни доставчици на спешна контрацепция при тези обстоятелства.1

 

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

Свободната продажба без рецепта на хапчета за спешна контрацепция е от решаващо значение за подобряване на достъпа до тях и за свеждане до минимум на забавянето на приема им. Това е изключително важно предвид факта, че хапчетата за спешна контрацепция са по-ефективни, когато бъдат приети възможно най-скоро след полов контакт без предпазни средства.

Когато жената трябва да посети лекар или друг подходящ здравен специалист преди да може да получи хапчета за спешна контрацепция, тя често трябва да отиде на две места:
• веднъж до клиника, за да получи рецепта
• и втори път до аптека, за да изпълни рецептата и получи спешния контрацептив
Това представлява значителна бариера за много жени, особено за тези, които не разполагат с транспорт или които живеят в селски райони без лесен достъп до лекар или аптека. Необходимостта да се отиде на две места преди да се получи хапче за спешна контрацепция води до забавяне на приема му. Освен това необходимостта от рецепта прави по-труден достъпа до хапчета за спешна контрацепция през почивните дни и през нощта (когато се случват много „контрацептивни инциденти“).

 

 

Аптеките предлагат предимства по отношение на местоположение, удобство и работното време.2 Свободното предлагане без рецепта на хапчета за спешна контрацепция означава, че жените трябва да отидат само на едно място. Това означава, че те могат да получат перорална спешна контрацепция в рамките на 24 часа след полов контакт без предпазни средства, когато действието й, както е известно, е най-ефективно.2 На жените също така би могло да им харесва анонимността на аптеката, тъй като може да се чувстват притеснени от факта, че се нуждаят от спешна контрацепция.3

Документ на Международната федерация на фармацевтите (FIP) относно ролята на фармацевтите за подобряване здравето на майките, новородените и децата, откроява ползите от включването на аптеките в предлагането на хапчета за спешна контрацепция:4

• Когато жените получават хапче за спешна контрацепция от аптека вместо от лекар или клиника, това пести разходи както за частните, така и за обществените участници в процеса4

• Фармацевтите насърчават диалога относно алтернативите за контрацепция и влияят върху убежденията и резултатите чрез ефективни консултации за хапчетата за спешна контрацепция. Предоставянето на спешна контрацепция от аптеките може да бъде придружено от образоване на пациентите от фармацевтите, които имат експертни познания по въпроса.4

• Фармацевтите дават информация на пациентите в момента на продажбата на хапчето за спешна контрацепция, което позволява на жените да разберат правилната употреба на лекарството. Фармацевтите осигуряват съгласуваност на информацията за хапчетата за спешна контрацепция, особено за момичета на възраст под 16 години.4

Достъпът до хапчета за спешна контрацепция в аптеките не е довел до никакви отрицателни последствия

Когато спешната контрацепция се предлага в аптеките без рецепта, използването на тези лекарствени средства не нараства в сравнение с използването им, когато те се получават от лекар, клиника или болница.4 По-лесният достъп до спешна контрацепция чрез аптеките няма отрицателно въздействие върху използването на други форми на контрацепция.4

Проучванията показват, че при жени и подрастващи, които имат по-голям достъп до спешна контрацепция, съществува по-голяма вероятност да възприемат постоянен метод за контрацепция след използването на спешна контрацепция 9. Доказано беше, че по-високото ниво на употреба при предлагане без рецепта:

• не води до повишени нива на инфекции, предавани по полов път5

• не засилва рисковото сексуално поведение при подрастващите6,7

• не води до повишена честота на половите контакти без предпазни средства5

• не води до намалена употреба на други методи на контрацепция5

• не води до намалена употреба на контрацепция, включително на най-ефективните методи като хормоналните методи, както и на презервативи5,8

• опитът на жените със спешната контрацепция всъщност е мотивиращ фактор, който води до по-последователна употреба на редовна контрацепция9

Graphs Pharma BG11

Добрата практика на фармацевта може да включва:

• задаване на правилните въпроси; избягване на ненужно, твърде лично или настойчиво разпитване
• предоставяне на качествена консултация по деликатен начин, без поучаване
• осигуряване на среда, в която жените се чувстват удобно и никой не ги съди

 

Качеството на взаимодействие с аптеката е определящ фактор за правилната употреба, което води до по-малко нежелани бременности и до правилно използване на продукта. Това вероятно е и важен фактор за решението на жената да предприеме действия в случай на бъдещ полов контакт без предпазни средства.

 

Препратки
1. Международен консорциум за спешна контрацепция. На разположение на www.cemergency contraceptioninfo.org. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
2. Taylor B. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2003 [Списание за семейно планиране и репродуктивно здраве, 2003 г.]: 29(2): 7.
3. HRA – данни във файл. Hamell research, Pharmacists’ remergency contraceptionommending behaviour in emergency contraception [Изследване на Hamell, Фармацевти препоръчват поведение при спешна контрацепция]. април 2013 г.
4. Международна федерация на фармацевтите (FIP): Справочен документ на FIP относно ефективното използване на фармацевтите за подобряване на здравето на майките, новородените и децата, 2011 г. На разположение на: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=325&table_id=. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
5. Polis et al. The Cochrane Library 2013 г., издание 7.
6. Walker et al. J Adolesc Health 2004 [Списание за здравето на подрастващите, 2004 г.]; 35(4): 329-34. Само резюме – моля, осигурете
7. Raine TR et al. JAMA 2005; 293: 54-62.
8. Moreau C et al. 2009. Am J Public Health [Американски журнал за обществено здраве]. 2009; 99: 441-442.
9. Gainer E et al. Contraception 2003 [Контрацепция 2003 г.]; 68(2): 117-24.
10. Good Pharmacy Practice. Joint FIP/WHO Guidelines on GPP: Standards for quality services 2012. [Добра фармацевтична практика. Съвместни насоки на FIP и СЗО относно ДФП: Стандарти за качествени услуги, 2012 г.]. На разположение на: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=331&table_id=. Осъществен достъп през октомври 2013 г.

Определение

Спешната контрацепция се определя като използването на лекарствено средство или устройство след полов контакт без предпазни средства, за да се предотврати нежелана бременност.1

Това е решение за контрацепция „след секс“ или „за допълнително подсигуряване“.

Известна е още и като „хапче за следващата сутрин“ или „хапче за следващия ден“.

Кога се използва спешна контрацепция?

При спешната контрацепция бременността може да бъде предотвратена най-успешно, ако се приложи скоро след полов контакт без предпазни средства. С нея се осигурява важно допълнително подсигуряване в случай на полов контакт без предпазни средства или неуспешна контрацепция (например забравени хапчета, скъсан презерватив), както и след изнасилване или принудителен секс.2

Как жените могат да обяснят нуждата си от спешна контрацепция

 • Скъсан или изхлузен презерватив
 • Пропуснат е прием на хапче, забравено е да се постави контрацептивен пръстен или пластир
 • Разместена диафрагма или капачка
 • Неуспешно прилагане на метода на прекъснатия половия акт
 • Не е използвана контрацепция
 • Били са принудени да имат полов контакт без предпазни средства

Преглед на историята на спешната контрацепция

Идеята за спешна контрацепция не е нова. Изследванията върху контрацепцията след полово сношение започват през 20-те години на миналия век.

Graphs Pharma BG9

 

Препратки
1. Consensus statement on emergency contraception [Консенсусна декларация относно спешната контрацепция]. Contraception 1995 [Контрацепция 2005 г.]; 52: 211-3.
2. Световна здравна организация. (Съвместно с Международния консорциум за спешна контрацепция, Международната федерация по акушерство и гинекология, Международната федерация за планирано родителство, Департамента по репродуктивно здраве и научни изследвания). Информационна справка относно безопасността на хапчетата за спешна контрацепция, съдържащи само левоноргестрел. На разположение на: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Осъществен достъп през 2013 г.
3. Ellertson C. Fam Plann Perspect 1996; 28(2): 44-8.
4. Haspels AA and Andriesse R. Europ J Obstet Reprod Biol 1973; 3/4: 113-117.