Category Archives: Unintended pregnancies

Нежеланата бременност се случва във всеки момент от репродуктивната възраст, като пикът й е при жени между 20 и 24 години.1

Когато жената е на около 25 години е доста обичайно връзките и контрацептивите й да се променят. Често се използват презервативи. Важно е да се признае, че тези фактори неминуемо поставят жените на тази възраст в риск от нежелана бременност, независимо от отговорното отношение и съзнателното използване на контрацепция.

Graphs Pharma BG3

Препратки

1. Finer L и Henshaw S. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2006 [Перспективи за сексуалното и репродуктивното здраве, 2006 г.]; 38(2): 90-96.

Макар че нежеланата бременност най-често се случва, когато не се използва контрацепция, две проучвания показват, че това се случва дори когато се твърди, че е използвана контрацепция.1,2

Всъщност над 30% от случаите на нежелана бременност са при жени, които са използвали високоефективни методи за контрацепция, като противозачатъчни хапчета или ВМУ.1

Graphs Pharma BG2

Може да се изчисли, че в живота на една жена периодите на „прекъсване на контрацепцията“ са неизбежни, тъй като тя се опитва да се предпази от бременност от около 17-годишна (средната възраст на първия полов контакт) до момента, в който стане на около 50 години. Ако използва хапчета, ще трябва да осъществи правилен прием на около 8 000 таблетки. Не е изненадващо, че понякога забравя таблетките или прави грешки.

Препратки

1. Bajos N et al. Hum Reprod.2003 [Възпроизводството при човека, 2003 г.]; 18 (5): 994 – 9.

2. Wynn LL and Trussell J. Contraception 2008 [Контрацепция 2008 г.]; 77: 1-5.

 

3. Данни във файл. Доклад на HRA Pharma. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey. [Жените и спешната контрацепция през 2012 г. Европейско проучване.]

В сравнение с желаната бременност, случаите на нежелана бременност имат потенциално въздействие върху общественото здраве.

Потенциално въздействие върху здравето в сравнение с желаната бременност

За жените

• По-голяма вероятност да имат поведение, което би могло да повиши риска за бебето им, напр. да пушат и да пият алкохол по време на бременността1
• По-късни пренатални грижи2
• Повишен риск от предродилна и следродилна депресия1
• По-сериозни смущения в настроението, напр. по-голяма тревожност до 12 месеца след раждането1
• Нарушаване на живота на жената, пропуснато образование и кариера, стрес и последици за живота й2

За децата

• Повишен риск от слаби резултати в училище или липса на грижи1
• Когато майката е на възраст под 17 години, децата й започват училище при дефицит в познавателните способности, знанията и езиковото развитие (дори и когато се вземат под внимание характеристиките на средата)3
• По-голяма вероятност за необходимост от психиатрично лечение (включително болнично) във всеки момент от живота (това проучване е проследило деца до 35-годишна възраст)4

За отношенията

• При двойки – по-ниско равнище на положително взаимодействие до 3, 12 и 24 месеца след раждането1

На макроравнище, въздействието на нежеланата бременност върху общественото здраве, здравните системи и икономиката също са значителни.5

Американско проучване показва положителния ефект върху разходите за здравеопазване и социално подпомагане от намаляването на случаите на нежелана бременност:

„Чрез предоставянето на ефективни методи за контрацепция на лица с ниски доходи, които на други места имат ограничен достъп до тези услуги и с програмата за семейно планиране на Калифорния са предотвратени според оценките – 205 000 случая на нежелана бременност, като са избегнати почти 94 000 раждания и 79 000 аборта. Програмата е спестила на федералните, щатските и местните власти над 1,1 млрд. долара до 2 години след бременност и 2,2 млрд. долара до 5 години след това.“6

trombonebackbottom

Препратки
1. Grussu P et al. Birth 2005 [Раждаемост 2005 г.]; 32(2): 107-114.
2.Committee on Unintended Pregnancy, Institute of Medicine and the National Academy of Science. [Комисия по нежелана бременност, Медицински институт и Национална академия на науките.] Редактори Brown S и L Einsenberg. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families [Най-добри намерения: Нежеланата бременност и благосъстоянието на децата и семействата]. ISBN 13 978-0309052306. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families [Най-добри намерения: Нежеланата бременност и благосъстоянието на децата и семействата]. ISBN 13 978-0309052306.
3. Terry-Humen E et al. Playing catch-up: How children born to teenage mothers fare [Игра на догонване: как се справят децата, родени от майки в тийнейджърска възраст]. На разположение на: http://www.thenationalcampaign.org/resources/pdf/pubs/PlayingCatchUp.pdf. Осъществен достъп през октомври 2013 г.
4. David HP. Health Matters 2006 [Здравни въпроси 2006 г.]; 14(27): 181-190.
5. UNFPA State of world population 2012 [Доклад на Фонда на ООН за населението – „Състояние на световното население 2012 г.“]. На разположение на: http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/12511. Октомври 2013 г.
6. Amaral G et al. Health Serv Res 2007; 42(5): 1960-80.

Нежеланата бременност е резултат от полов контакт без предпазни средства, когато жената не желае дете или повече деца.

Изчислено е, че 44% от бременностите в Европа са нежелани.1

Тази цифра може да изглежда изненадваща. Въпреки това през по-голяма част от репродуктивния си живот жената вероятно ще се опитва да избегне бременност. Следователно периодът, през който една бременност ще се счита за нежелана е много по-дълъг от периода, през който тя активно ще се опитва да забременее.

Две трети от нежеланите бременности завършват с аборт, една четвърт – с раждане и около 11% – със спонтанен аборт.1

 

Препратки

1. Singh S et al. Stud Fam Plann 2010; 41: 241-50.

Нежеланата бременност е резултат от полов контакт без предпазни средства. Полови контакти без предпазни средства се случват често.1

При голямо европейско проучване на повече от 7 000 сексуално активни жени, 30% съобщават, че са имали полов контакт без предпазни средства поне веднъж през последните 12 месеца.1

Тези чести полови контакти без предпазни средства не се случват само при ясно определена група лица, а се наблюдават независимо от възрастта, доходите, степента на образование и семейното положение.1

Полов контакт без предпазни средства може да се случи дори при двойка, която съзнателно се опитва да го избегне.

 

Половият контакт без предпазни средства може да е в резултат на това, че двойката не използва контрацепция,1 включително „прекъснат акт“.2 Такъв контакт може да се случи дори и когато те съзнателно се опитват да го избегнат. Полов контакт без предпазни средства може да се случи например в резултат на:
– случаен проблем с презерватива1 (скъсване, изхлузване, непоставяне навреме)
– проблеми с перорален контрацептив1, например забравен прием на хапче
– временно спиране на обичайно използвания контрацептив1
– забравено е да се постави пластир или да се сложи вагинален пръстен1
До полов контакт без предпазни средства може да се стигне и в резултат на насилие (изнасилване).

 

Повечето жени казват, че няма конкретни обстоятелства, които биха могли да обяснят факта, че не са ползвали контрацепция или че контрацепцията им е била неуспешна.1 Само малка част признават, че определени фактори може да са повлияли на поведението им, с което неуспешната контрацепция е станала по-вероятна.1

Тези фактори включват нов партньор или разрив в отношенията, пътуване, влияние на алкохол или използване на нов метод за контрацепция.1

Препратки

1. Данни във файл. Доклад на HRA Pharma. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey. [Жените и спешната контрацепция през 2012 г. Европейско проучване.]

2. Trussell J. Contraception 2011; 83: 397-404.