ellaOne® се понася добре

Един от критериите дадено лекарствено средство да започне да се предлага за свободна продажба без рецепта е то да се понася добре.1

При ellaOne®:

• голяма част от нежеланите лекарствени реакции, отчетени по време на клиничните проучвания при 2 637 жени, са били леки или умерени и са отзвучавали спонтанно2

• нежеланите реакции, за които се съобщава най-често, са били главоболие, гадене, болка в корема и дисменорея2

• профилът на безопасност е сравним с този на левоноргестрел.3

 

Graphs Pharma BG15

Ефектът на ellaOne® върху менструалния цикъл

При повечето жени следващият менструален цикъл настъпва в очаквания момент (74,6% до ± 7 дни от очаквания момент)2

  • • подранил цикъл – при 6,8% цикълът настъпва повече от 7 дни по-рано от очакваното
  • • закъснял цикъл – при 18,5% цикълът закъснява с повече от 7 дни2

Малко (8,7%) от жените съобщават за междуменструално кървене с продължителност средно 2,4 дни. В повечето от случаите това кървене е докладвано като зацапване (88,2%).2

Едва 0,4% съобщават за обилно междуменструално кървене.2

За повече подробности относно нежеланите лекарствени реакции вижте в „ellaOne® – Кратка характеристика на продукта“.

Нежеланите реакции трябва да се съобщават. От здравните специалисти се иска да съобщават за всички нежелани лекарствени реакции чрез националната им система за докладване. Нежеланите лекарствени реакции трябва да се докладват и на HRA Pharma – на електронна поща pharmacovigilance@hra-pharma.com.

Препратки
1. Европейска Комисия. Ръководство за промяна на класификацията при отпускането на лекарствени продукти за хуманна употреба 2006 г. На разположение на: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/switchguide_160106_en.pdf. Последен достъп през октомври 2013 г.
2. ellaOne® – Кратка характеристика на продукта.
3. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.